KONTAKT

info@michalvoldan.cz 727 960 513

Kompetence

Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze měnit svět

 • Člen Finanční akademie Zlaté koruny
  Komunita přes 300 odborníků.
 • Držitel titulu EFA – European Financial Advisor
  V ČR dosud nejvyšší dosažitelná kvalifikace v oblasti finančního plánování.
  V ČR je 120 000 registrovaných poradců.
  Jen 0,2 % z nich má titul EFA.
 • Člen Finanční akademie Zlaté koruny
  Komunita přes 300 odborníků.
 • Držitel titulu EFA – European Financial Advisor
  V ČR dosud nejvyšší dosažitelná kvalifikace v oblasti finančního plánování.
  V ČR je 120 000 registrovaných poradců. Jen 0,2 % z nich
  má titul EFA.
 • Makléřské zkoušky – Investiční poradce (kat. IV)
  Nejvyšší dosažitelná kvalifikace v oblasti investičního poradenství.
 • Investiční poradce se specializací na kolektivní investování
  Základní kvalifikace investičního poradce.

Víte, že? Více než 90 % poradců dnes nabízí službu investičního poradenství a další investiční služby nad rámec své odborné způsobilosti.

 • Makléřské zkoušky – Investiční poradce (kat. IV)
  Nejvyšší dosažitelná kvalifikace v oblasti investičního poradenství.
 • Investiční poradce se specializací na kolektivní investování
  Základní kvalifikace investičního poradce.

Víte, že? Více než 90 % poradců dnes nabízí službu investičního poradenství a další investiční služby nad rámec své odborné způsobilosti.

 • Partner EUCS – Řešení sporů s pojišťovnami
  Exkluzivní služba na zastupování klienta právním oddělením.
  Pojištění si platíme, abychom se v případě škodné události měli o koho opřít.
  V ČR je cca 500 partnerů, kteří prošli výběrovým řízením firmy EUCS.
 • Evropský standard pro určení pojistných částek
 • Konzultace výluk, co pojištění nehradí
 • Partner EUCS – Řešení sporů s pojišťovnami
  Exkluzivní služba na zastupování klienta právním oddělením.
  Pojištění si platíme, abychom se v případě škodné události měli o koho opřít.
  V ČR je cca 500 partnerů, kteří prošli výběrovým řízením firmy EUCS.
 • Evropský standard pro určení pojistných částek
 • Konzultace výluk, co pojištění nehradí
 • Komplexní zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru
  Odborná zkouška pro distribuci úvěru jiného než na bydlení
  Odborná zkouška pro distribuci vázaného spotřebitelského úvěru
  Odborná zkouška pro distribuci úvěru na bydlení
 • Využití cizích zdrojů pro tvorbu dlouhodobého majetku
 • Komplexní zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru
  Odborná zkouška pro distribuci úvěru jiného než na bydlení
  Odborná zkouška pro distribuci vázaného spotřebitelského úvěru
  Odborná zkouška pro distribuci úvěru na bydlení
 • Využití cizích zdrojů pro tvorbu dlouhodobého majetku
 • Zkouška pro penzijní produkty
 • Konzultace výhod doplňkového penzijního spoření
 • Nastavení vhodné investiční strategie
 • Zkouška pro penzijní produkty
 • Konzultace výhod doplňkového penzijního spoření
 • Nastavení vhodné investiční strategie
Michal Voldán, EFA