KONTAKT

info@michalvoldan.cz 727 960 513

Průběh spolupráce

Týmová práce je schopnost uskutečňovat společné vize

 • Etika a etický kodex
 • Kvalita a odbornost
 • Profesionální přístup
 • Klient na prvním místě
 • Upřímnost a důvěra
 • Etika a etický kodex
 • Kvalita a odbornost
 • Evropský standard
 • Moderní portfolio
 • Profesionální přístup
 • Klient na prvním místě
 • Zodpovědnost
 • Komplexní řešení
 • Společné vize
 • Upřímnost a důvěra
jedna

Úvodní schůzka je o našem vzájemném seznámení.

Budeme se společně bavit především o Vašich finančních cílech do budoucna a zdrojích k jejich naplnění. Účelem je poznání, v jaké současné situaci se nacházíte a kam chcete směřovat, aby tvorba finančního plánu byla postavena na reálných základech a aby měla smysl.

dve

Tato část probíhá u mě, nikoliv u Vás.

Na základě Vámi poskytnutých informací připravím komplexní návrh řešení – finanční plán. Obsahem bude přehled toho, jak si své cíle naplníte, jaké kroky je nezbytné zrealizovat, a to včetně zajištění rizik, která by mohla splnění Vašich cílů ohrozit.

tri

Cílem druhé schůzky je představení finančního plánu.

Pokud Vám navržené řešení bude dávat smysl, dohodneme se na dalším postupu a začneme jednotlivé kroky plánu naplňovat.

ctyri

Společně budeme pracovat na realizaci všech nezbytných kroků finančního plánu, které Vám umožní si své finanční cíle splnit.

pet

Průběžně se s Vámi budu setkávat a společně budeme plán aktualizovat.

Vždy je potřeba včas reagovat na zásadní změny, které mohou nastat jak u Vás, tak například na finančních trzích či v legislativě.

jedna

Úvodní schůzka je o našem vzájemném seznámení.

Budeme se společně bavit především o Vašich finančních cílech do budoucna a zdrojích k jejich naplnění. Účelem je poznání, v jaké současné situaci se nacházíte a kam chcete směřovat, aby tvorba finančního plánu byla postavena na reálných základech a aby měla smysl.

dve

Tato část probíhá u mě, nikoliv u Vás.

Na základě Vámi poskytnutých informací připravím komplexní návrh řešení – finanční plán. Obsahem bude přehled toho, jak si své cíle naplníte, jaké kroky je nezbytné zrealizovat, a to včetně zajištění rizik, která by mohla splnění Vašich cílů ohrozit.

tri

Cílem druhé schůzky je představení finančního plánu.

Pokud Vám navržené řešení bude dávat smysl, dohodneme se na dalším postupu a začneme jednotlivé kroky plánu naplňovat.

ctyri

Společně budeme pracovat na realizaci všech nezbytných kroků finančního plánu, které Vám umožní si své finanční cíle splnit.

pet

Průběžně se s Vámi budu setkávat a společně budeme plán aktualizovat.

Vždy je potřeba včas reagovat na zásadní změny, které mohou nastat jak u Vás, tak například na finančních trzích či v legislativě.

 • Etika a etický kodex
 • Kvalita a odbornost
 • Evropský standard
 • Moderní portfolio
 • Profesionální přístup
 • Klient na prvním místě
 • Zodpovědnost
 • Komplexní řešení
 • Společné vize
 • Upřímnost a důvěra