KONTAKT

info@michalvoldan.cz 727 960 513

První EFA poradce na Hlinecku (vyšlo v novinách)

5 Zář

První EFA poradce na Hlinecku (vyšlo v novinách)

  Finanční plánování Michal Voldán

Dne 28. června 2017 se stal Michal Voldán z Holetína prvním EFA poradcem na Hlinecku a současně patnáctým v celém Pardubickém kraji. Složil náročnou certifikační zkoušku na mezinárodně uznávaný titul EFA (European Financial Advisor). V ČR je to nejvyšší dosažitelná kvalifikace, kterou doposud získalo více než 230 poradců. (Zdroj: www.efpa.cz)

Dobrou zprávou je, že kvalifikovaných finančních poradců přibývá. I přesto máme v rámci Evropy co dohánět. V ČR máme zhruba 0,2 % poradců s titulem EFA v porovnání s celkovým počtem registrovaných poradců. Například ve Španělsku je EFA poradců více než 13 000, pokrytí tamních obyvatel certifikovanými poradci je tak téměř 14x vyšší než u nás. (Zdroj: www.efpa-eu.org)

Cílem EFPA, nejrespektovanější evropské organizace udělující titul EFA, je nastavovat a zavádět vysoké standardy kvalifikace, etického chování a profesionality do služeb finančního poradenství. Každý poradce podepisuje etický kodex EFPA a důležitou podmínkou k udržení titulu EFA je následné vzdělávání.

Každý EFA poradce je zapsán v mezinárodním registru na stránkách www.efpa-eu.org nebo na www.efpa.cz.

Zdroj článku: Hlinecké noviny, srpen 2017

Michal Voldán

Pomáhám lidem řešit životní situace a činit prospěšná rozhodnutí. Moje specializace je finanční plánování a investiční poradenství. Využívám evropské standardy krizového managementu a budování majetku. Výsledkem je dosažení vytyčených cílů, které jsou například finanční nezávislost a pasivní příjem.