KONTAKT

info@michalvoldan.cz 727 960 513

Každý poradce nemůže radit s investicemi (vyšlo v novinách)

13 Zář

Každý poradce nemůže radit s investicemi (vyšlo v novinách)

  Investice Michal Voldán

Investice nejsou jen otázkou milionářů. Každý člověk může investovat a tvořit si majetek, z kterého bude později čerpat rentu. Z tohoto důvodu jsou investice nedílnou součástí každého finančního plánu, ale ne každý poradce vám v této oblasti může radit. I přesto je podle EFPA ČR část poradců, kteří jednají nad rámec své odborné způsobilosti.

Vzhledem k současné výši úrokových sazeb lidé často přecházejí od spořicích účtů a stavebního spoření k investicím do podílových fondů. Má to ale háček. Pokud chceme vyšší výnos, musíme podstoupit vyšší riziko. Cílem investičního poradenství je dosažení požadované výnosnosti za přiměřeného rizika. To získáme mimo jiné rozložením peněz mezi více druhů aktiv. Nesázíme tedy na jednu kartu.

Investiční poradce se od zprostředkovatele liší tím, že vám na základě zjištění vašich potřeb a vztahu k investičnímu riziku sestaví individuální investiční portfolio, kam nesmí zařadit pro vás nevhodné produkty, a bude se vám následně věnovat. Zatímco zprostředkovatel vám dá na výběr z více variant produktů odpovídajícím vašim zkušenostem s investováním a je na vás, které z nich si vyberete. Ve chvíli, kdy vám zprostředkovatel začne jednotlivé produkty vysvětlovat nebo dokonce doporučovat, poskytuje neoprávněně investiční poradenství. Aby vám zprostředkovatel mohl radit a být rovnocenným partnerem, musel by prokázat svou praxi a odbornost. Jedna z cest jsou Makléřské zkoušky kat. IV, které doposud složilo několik set poradců v ČR.

Důležité údaje o způsobilosti a odbornosti poradce je možné dohledat na stránkách ČNB, kde je přímé vyhledávání subjektů finančního trhu. (apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE)

Zdroj článku: Hlinecké noviny, září 2017

Michal Voldán

Pomáhám lidem řešit životní situace a činit prospěšná rozhodnutí. Moje specializace je finanční plánování a investiční poradenství. Využívám evropské standardy krizového managementu a budování majetku. Výsledkem je dosažení vytyčených cílů, které jsou například finanční nezávislost a pasivní příjem.