KONTAKT

info@michalvoldan.cz 727 960 513

Finanční gramotnost studentů se podceňuje (vyšlo v novinách)

8 Kvě

Finanční gramotnost studentů se podceňuje (vyšlo v novinách)

  Finanční plánování Michal Voldán

Gymnázium K. V. Raise a SOU Hlinsko, které je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, se poprvé zapojila do Global Money Week (GMW), celosvětového týdne vzdělávání o penězích. Přednášky byly na téma finančního plánování a vedl je Michal Voldán, EFA. Diskutovaly se všeobecné principy, jak si splnit finanční cíle a efektivně hospodařit se svými penězi. Někteří studenti začali nahlas přemýšlet o nákupu investičních bytů, ale byly i situace, kdy si studenti snažili vybavit naučenou definici ze základních pojmů. Výsledkem bylo přiblížení teorie ke každodenní praxi, která hraje významnou roli ve finanční gramotnosti studentů, i když se mnohdy podceňuje.

Organizaci GMW na Gymnáziu K. V. Raise a SOU v Hlinsku zajistil finanční poradce a odborný garant akce Michal Voldán, EFA, jehož hlavní myšlenkou bylo ukázat studentům, co je čeká v dospělém životě, co budou později aktivně řešit a jak mají uvažovat o penězích.

„Vždy, když se objeví průzkum finanční gramotnosti, jsme jako národ průměrní. Podle posledního průzkumu je mezi Čechy třetina, která neví, na jak dlouho by jim jejich finanční rezerva vystačila v případě ztráty příjmů. Dále pak polovina netuší, kolik si mají našetřit na důchod. Pokud chceme zvýšit finanční gramotnost, začněme u studentů, dětí a mládeže, ať si osvojí zdravé finanční návyky ve škole a nemusí je školit život,“ vysvětluje Mgr. Marian Solčanský, učitel předmětů biologie, zeměpis a organizátor GMW na gymnáziu.

Přednášek o finančním plánování se aktivně zúčastnily třetí a čtvrté ročníky nižšího gymnázia ve dnech 22. – 23. 3., jelikož v oficiálním týdnu události měli naši studenti jarní prázdniny.

„Se studenty jsem řešil otázku, proč je důležité mít finanční plán, jaké cíle rodiny obvykle řeší a kolik stojí, jak by měli pracovat se svým rozpočtem, anebo například proč je nevhodné mít všechny peníze schované tzv. pod polštářem,“ popisuje Michal Voldán, EFA.

Kromě studentů se na jednu z přednášek vydala Mgr. Věra Hanáková, učitelka předmětu základy společenských věd, ve kterém se studenti krajně setkají právě s finanční problematikou, a kladně hodnotila výuku: „Myslím, že by se finanční gramotnost měla více vyučovat. Tohle je přesně ten typ informací, který by měl slyšet každý student.“

„Jsem rád, že jsem mohl být organizátorem akce GMW 2018 na našem gymnáziu. Bylo to velmi zajímavé a s chutí jsem si vyslechl poutavé přednášky pana Michala Voldána. Každý student pozorně poslouchal. Předpokládám, že naše spolupráce bude nadále pokračovat a tato vzdělávací akce není poslední,“ zakončuje Mgr. Marian Solčanský.

Zdroj článku: Hlinecké noviny, květen 2018

Michal Voldán

Pomáhám lidem řešit životní situace a činit prospěšná rozhodnutí. Moje specializace je finanční plánování a investiční poradenství. Využívám evropské standardy krizového managementu a budování majetku. Výsledkem je dosažení vytyčených cílů, které jsou například finanční nezávislost a pasivní příjem.