KONTAKT

info@michalvoldan.cz 727 960 513

Nový člen Finanční akademie Zlaté koruny

11 Dub

Nový člen Finanční akademie Zlaté koruny

  Osobní sloupek Michal Voldán

Dnešním dnem jsem se stal členem Finanční akademie Zlaté koruny
a porotcem v soutěži finančních produktů Zlatá koruna.

Když jsem v oboru financí začínal, jedno z kritérií pro volbu produktů bylo hodnocení Zlaté koruny.
Je to pro mě čest, že dnes mohu přispět svou osobní analýzou.

Michal Voldán

Pomáhám lidem řešit životní situace a činit prospěšná rozhodnutí. Moje specializace je finanční plánování a investiční poradenství. Využívám evropské standardy krizového managementu a budování majetku. Výsledkem je dosažení vytyčených cílů, které jsou například finanční nezávislost a pasivní příjem.